We welcome Yanina Verstappen to our team.

Yanina is responsible for the administration, accounting,
support and planning of our engineering team since early 2024.

We verwelkomen Yanina Verstappen in ons team.
Yanina is sinds begin 2024 verantwoordelijk voor de administratie, boekhouding, ondersteuning en planning van ons Engineering-team.